Authentiek leiderschap | back to nature programma

IvAL
Authentiek leiderschap | back to nature
Back to nature programma

Authentiek leiderschap begint met de bereidheid om jezelf steeds dieper te leren kennen, omdat de wereld om je heen zich spiegelt in jouw binnenwereld. Kies voor leiderschap met impact: ontdek de kracht, liefde en wijsheid van jouw ware natuur. Als je daarnaar verlangt, volg dan dit programma van 6 maanden. In de meest pure natuur (Europa, Afrika) verbind je jezelf met je pure authenticiteit. Een life changing experience!

Voor wie?
 • Je bent een zelfbewuste leidinggevende of professional met invloed.
 • Je bent meer dan gemiddelde betrokken bij collega’s, maatschappelijke thema’s en/of duurzaamheidsvraagstukken.
 • Je wil bijdragen aan verandering, transitie of transformatie. Daarvoor dien je te beginnen, bij jezelf.
Wat leer je?
 • Dienend zijn aan ecologische en maatschappelijke vraagstukken
 • Tegelijk ienend zijn aan groei en welzijn van je eigen medewerkers
 • Systemische leiderschapskills omtrent transformatieprocessen
 • Zelf blijven leven en werken vanuit authenticiteit, passie en plezier
 • Innoveren rondom oplossingen voor een duurzame toekomst
 • Diepgaande verbonden blijven met jezelf, de natuur en anderen
 • Een eigen visie en strategie ontwikkelen voor je eigen organisatie
Waarom?
 • Je bent voor anderen van betekenis en waardevol vanuit eigenwaarde en authenticiteit.
 • Je dient een hoger ecologisch en maatschappelijk doel. Je hebt een heldere ‘purpose’.
 • Mensen om je heen laten de mooiste van zichzelf zien, ten behoeve van de ‘purpose’
 • Je draagt werkelijk bij aan een betekenisvolle verandering in mens en samenleving
 • Leidinggeven en wij je ten diepste bent zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Nieuw leiderschap is nodig

Deze tijd vraagt om ander leiderschap, waarin je flexibel (agile) omgaat met de toekomst zoals die van moment tot moment verandert. Jij snapt dat succesvolle oplossingen uit het verleden niet altijd bruikbaar zijn voor de toekomst. Het vraagt om co-creatie. Om diep gevoelde waarheden over wat er (nu) nodig is, en om het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen voor je zelf, maar voor de mensen om je heen. Charismatisch leiderschap vanuit authenticiteit.

Samen met een groep mensen ga je je  authentiek leiderschap samen in de praktijk brengen. Je komt in komt met wie je ten diepste bent. Je ontwikkelt jezelf om je dienstbaar op te stellen voor al die mensen voor wie je een inspiratiebron bent voor een hoger doel dat je nastreeft.

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Individuele aandacht
 • Ervaringsgericht leren
 • Puur & natuur

Van betekenis willen zijn

Jij hebt een leiderschapsrol of een rol met impact. Je bent bezig met verdieping van je zelfbewustzijn. Duurzaamheid is daarom vanzelfsprekend steeds belangrijker voor je.  Je bent maatschappelijk geëngageerd. Je bent het eens met de visie dat wie het maximale uit mensen wil halen, daar zijn organisatie op moet bouwen. Jij wil van nog meer betekenis zijn in de wereld. Groeien in je rol van authentiek leiderschap.

Durf jij in het diepe te springen?

Maak contact met diep gevoelde waarheden in jezelf en laat ze als richtingaanwijzers voor je werken. Als jij het aandurft om in het diepe te springen en je leiderschap stevig te ontwikkelen, dan is dit programma iets voor jou.


Meer informatie
Vul dit formulier in, dan nemen we snel contact met je op. Wil je liever bellen, bel dan met: 0615 0715 62