Het verschil maken
vanuit je ware Natuur

Ethische code van het Instituut voor Authentiek Leiderschap

Ethische code voor trainers, coaches, intervisors
die werken namens het Instituut voor Authentiek Leiderschap

 

 1. Ik zal streven in al mijn programma’s, trainingen, intervisies en coaching een passend rolmodel voor deelnemers en opdrachtgevers te zijn.
 2. Ik zal handelen conform de filosofie van Authentiek Leiderschap van dit Instituut: Richting en invulling geven aan het leven vanuit wie je van Nature bent; een  evenwichtige samenwerking tussen je authentieke persoonlijkheid (lagere zelf) en je authentieke kern (hogere zelf).
 3. Tijdens natuurprogramma’s zal ik mij gedragen conform de 5-S principes. Mijn aanwezigheid en handelen komen voort uit mijn authentieke bronnen van kracht, wijsheid en liefde.  In de natuur conformeer ik me aan de 5 ecologische duurzaamheidsprincipes van de natuur.
 4. Ik zal met grote zorgvuldigheid de trainingen, coaching, intervisies en opstellingen aanbieden. Ik zal een gezonde leeromgeving (holding space) creëren waarin deelnemers worden gerespecteerd in hun autonomie, hun authenticiteit en hun eigen tempo van groei en ontwikkeling.
 5. De kunst van het helpen: Ik geef niet meer dan ik kan geven, ik neem niet meer dan wat passend of juist is. De omstandigheden of het lot van deelnemers of opdrachtgevers horen bij hen en neem ik niet over om hun last of mijn (mede)lijden te verlichten. Ik beschouw en behandel de deelnemer of opdrachtgever als gelijkwaardig. Ik respecteer onvoorwaardelijk de waarden, principes en overtuigingen van iedere deelnemer en opdrachtgever tijdens het programma, training of coaching. Ook al zijn dat niet de mijn waarden, principes of overtuigingen.
 6. Ik begrijp dat ik als deskundige word beschouwd. Ik zal deze positie niet gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk en onbillijk voordeel, in de vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van mijn deelnemers en opdrachtgevers.
 7. In de professionele relatie tussen mij (als trainer, coach, intervisor of gids) en deelnemer of opdrachtgever beloof ik dat mijn gedrag altijd ter bevordering van deze relatie is. In geval er sprake is van nog een andere dan deze relatie, dan zal ik mijn best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen.
 8. In geval een vraagstelling van een deelnemer (om welke reden dan ook) voor mij niet hanteerbaar is, zal ik daarin mijn verantwoording nemen en de cliënt doorverwijzen naar een andere professional.
 9. Ik zal mijn best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en daarbij streven naar een gezonde verhouding in geven en ontvangen voor alle betrokken partijen. Indien er onvoorziene omstandigheden of belemmeringen ontstaan tijdens  programma’s, trainingen, intervisies of coaching dan streef ik naar het vinden van een oplossing die goed is voor zowel de deelnemers/opdrachtgevers, het programma als voor het Instituut voor Authentiek Leiderschap.
 10. Ik zal mijzelf presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen over mijzelf doen die niet op waarheid berusten.
 11. Ik zal mijzelf uitsluitend presenteren als lid van het Instituut voor Authentiek Leiderschap wanneer ik contact heb met of diensten verricht voor deelnemers en/of opdrachtgevers. Wanneer ik over Authentiek Leiderschap spreek in de programma’s, trainingen, intervisies en coaching, dan is die altijd gebaseerd op de filosofie van Authentiek Leiderschap zoals binnen dit Instituut is bedoeld. Zolang ik werk voor het Instituut voor Authentiek Leiderschap, zal ik de term van Authentiek Leiderschap op geen enkele andere manier interpreteren gebruiken of uitdragen.
 12. Ik zal andermans werk niet plagiëren en bij het citeren uit andermans werk altijd de bron vermelden. Ik zal niet toestaan dat auteursrechtelijk beschermd werk, met inbegrip van audio-, video- of schriftelijk materiaal, wordt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 13. Ik zal ervoor zorg dragen dat ik beschik over transparante financiële informatie over prijzen en kortingen en zal alle financiële kwesties zo ethisch mogelijk afhandelen.
 14. Ik zal zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van mijn deelnemers, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens openbaar te maken of mij de betreffende persoon daartoe schriftelijke toestemming voor heeft verleend.
 15. Ik zal eerlijk mijn mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen duidelijk maken dat deze mijn persoonlijke mening zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Ik zal niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, gidsen, deelnemers, opdrachtgevers of andere betrokken partijen.
 16. Ik zal de deelnemer heldere informatie verschaffen over de door mij behaalde certificaten van opleidingen.
 17. Ik verplicht mij om mijzelf in mijn vak professioneel te blijven ontwikkelen. Ik maak daarbij gebruik van de mogelijkheden die het Instituut voor Authentiek Leiderschap biedt op het gebied van intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen.
 18. Ik zal geen certificaten uitreiken aan deelnemers die op een onethische manier met de door mij aangereikte lesstof omgaan. Ik zal steeds handelen naar vermogen om deze deelnemers alsnog in de toekomst wel te kunnen certificeren.
 19. Bij twijfel over een situatie of mogelijke tegenspraak van de regel, handel ik altijd in het belang dat het beste is voor zowel de deelnemers/opdrachtgevers als het Instituut voor Authentiek Leiderschap tesamen.
Naam:
Datum:
Handtekening: