Ethische code voor trainers en coaches
die werken namens IVAL Nature Retreats

 1. Ik zal streven in al mijn werk als trainer, coach of facilitator voor IVAL Nature Retreats een passend rolmodel voor deelnemers te zijn.
 2. Ik zal met grote zorgvuldigheid de nature retreats aanbieden. Ik zal een veilige en gezonde leeromgeving (holding space) creëren waarin deelnemers worden gerespecteerd in hun autonomie, hun authenticiteit en hun eigen tempo van groei en ontwikkeling.
 3. Ik begrijp dat ik als deskundige word beschouwd. Ik zal deze positie niet gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk en onbillijk voordeel, in de vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van deelnemers.
 4. In de professionele relatie tussen mij en deelnemer beloof ik dat mijn gedrag altijd ter bevordering van deze relatie is. In geval er sprake is van nog een andere dan deze relatie, dan zal ik mijn best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen.
 5. In geval een vraagstelling van een deelnemer (om welke reden dan ook) voor mij niet hanteerbaar is, zal ik daarin mijn verantwoording nemen en de cliënt doorverwijzen naar een andere professional.
 6. Ik zal mijn best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en daarbij streven naar een gezonde verhouding in geven en ontvangen voor alle betrokken partijen. Indien er onvoorziene omstandigheden of belemmeringen ontstaan tijdens  de nature retreats dan streef ik naar het vinden van een oplossing die goed is voor zowel de deelnemers, het aanbod als voor IVAL Nature Retreats.
 7. Ik zal mijzelf presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen over mijzelf doen die niet op waarheid berusten.
 8. Ik zal zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van mijn deelnemers conform onze privacy policy, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens openbaar te maken of mij de betreffende persoon daartoe schriftelijke toestemming voor heeft verleend.
 9. Ik zal eerlijk mijn mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen duidelijk maken dat deze mijn persoonlijke mening zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Ik zal niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, gidsen, deelnemers of andere betrokken partijen.
 10. Ik verplicht mij om mijzelf in mijn vak professioneel te blijven ontwikkelen.
 11. Ik zal geen certificaten uitreiken aan deelnemers die op een onethische manier met de door mij aangereikte lesstof omgaan. Ik zal steeds handelen naar vermogen om deze deelnemers alsnog in de toekomst wel te kunnen certificeren.
 12. Bij twijfel over een situatie of mogelijke tegenspraak van de regel, handel ik altijd in het belang dat het beste is voor zowel de deelnemers als IVAL Nature Retreats tezamen.
 
Naam:
 
Datum:
 
Handtekening:

Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor deze natuur retraite.
We nemen snel contact met je op.

Hartelijke groet,
IVAL Nature Retreats

Wat leuk dat je interesse hebt in deze natuur retraite.
We hebben je verzoek ontvangen en
zullen je op de hoogte houden.

Hartelijke groet,
IVAL Nature Retreats

Wat leuk dat je interesse hebt in onze natuur retraites.
We hebben je bericht ontvangen en
zullen snel op je vraag reageren.

Hartelijke groet,
IVAL Nature Retreats

logo ival nature retreats 300x100px

Contact opnemen

of stuur een e-mail bericht: