Het verschil maken
vanuit je ware Natuur

In-company: bouwen aan natuurlijke organisaties

Bouwen aan natuurlijke organisaties

Organisaties die bloeien voegen ‘zin’ toe aan de samenleving en spelen snel in op veranderingen. Ze drijven op authentieke medewerkers die kansen zien en pakken. Wil je dit waarmaken? Bouw dan aan een natuurlijke organisatie. Ga organisch werken, zoals dat in de natuur gaat: wendbaar, zelforganiserend, duurzaam en vanuit een ‘Purpose’.

Wat is je behoefte?

Bouwen aan
zelfsturende teams
Organisatie-
en/of
teamcoaching
Loslaten
& vertrouwen
geven
Organisch
innoveren
& veranderen

Dit kan je verwachten:

Diepgang
Verbinding met purpose
van mens en organisatie

Menselijke aandacht
om unieke talenten van mensen te ontdekken waar de organisatie wat aan heeft

Ervaringsgericht veranderen
Stap voor stap (agile) transformeren
via verrassende interventies

Puur & Natuur
Trainingen en coaching
op unieke locaties
geïnspireerd door de natuur

Wij helpen je bij het bouwen
aan een Natuurlijke Organisatie

Bouwen aan zelfsturende teams

Hoe heerlijk is het hebben van autonome teams die doen wat past bij de koers van de organisatie. Teams die je enkel hoeft te sturen op visie en ambitie. Die zelf met oplossingen komen en het management informeren over veranderingen, in plaats van andersom. En als je zo’n organisatie hebt, is dat meteen de leukste en meest leerzame werkplek voor je medewerkers! Een valkuil is helaas dat de omslag naar zelfsturing kan leiden tot losse werkeilandjes die uit koers raken.

Waarom zelfsturing soms stagneert?

Wil je echt gaan bouwen aan zelfsturende teams en niet in de valkuilen stappen:

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Maar de onderstroom die niemand ziet

Bepaalt de richting op elk gebied

(Stef Bos)

Organisatie- en teamcoaching bij verandering

Je wil met je organisatie graag van A naar B. Meer wendbaarheid, klantgerichtheid, verantwoordelijkheid laag beleggen etc.
En je ervaart onvoldoende voortgang, of herhaling van oude patronen.
Oorzaken kunnen zijn:

 1. een aantal medewerkers zet de hakken in het zand, of komt steeds met bezwaren
 2. er speelt iets ongrijpbaars in de organisatie waar je de vinger moeilijk achter kunt krijgen.

Als je deze situaties herkent maak dan eens een afspraak met ons. Wij hebben veel ervaring met dit soort stagnaties en weerstanden. Via organisatiecoaching, teamcoaching en/of organisatieopstellingen kunnen wij je zeker verder helpen en de gewenste verandering weer in beweging krijgen.

Aanbod organisatiecoaching en teamcoaching:

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Loslaten is beangstigend en opwindend.
Een moment van leegte, die eeuwig lijkt
Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren.

Loslaten en vertrouwen geven

Zelfsturende teams zijn het hart van natuurlijke organisaties. De omslag naar zelfsturende teams vraagt om loslaten en vertrouwen van het management, en durven sturen op de ‘stip aan de horizon’. Dat is spannend, want hoe ga je ermee om als de teams geen verantwoordelijkheid nemen of een andere kant uitgaan dan verwacht? Vaak schieten managers dan weer in hun oude rol en zetten de managementpet maar weer op.

Young professionals en leidinggevenden als hefboom

Wil jij processen van zelfsturing beter leren begeleiden als directie of manager? En toewerken naar een Natuurlijke Organisatie? Neem dan contact op. Wij hebben een interessant aanbod voor je.

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Van A naar B
volgens de regels van B

Organisch innoveren en veranderen

Als je jouw traditionele organisatiecultuur wil transformeren naar een Natuurlijke organisatiecultuur dan doe je dat volgens ons via de organische IvAL principes van organisch innoveren en veranderen©.

7 IvAL Principes van organisch innoveren en veranderen©


Als je namelijk innoveert en verandert met behulp van de vertrouwde organisatiepraktijken in je organisatie, dan leidt dat bijna altijd tot stagnatie of zelfs mislukking.

Als je van A naar B wil, doe dat volgens de regels van B. Anders kom je weer terug in A.

In de natuur veranderen organismen zich ook niet volgens een strak plan. Ze passen zich continu aan op de omstandigheden.Wil jij en je organisatie leren en/of gecoacht worden in organisch innoveren en veranderen:

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur
Bel direct met: 0615 0715 62 of vul onderstaand formulier dan nemen wij contact met jou op