Leiderschap & Authenticiteit

Het verschil maken
vanuit je ware Natuur

Om als moderne leidinggevende of professional uit te blinken moet je flexibel, moedig en ook authentiek zijn. Liefst draag je betekenis bij aan de samenleving. Maar hoe bereik je dat alles? Wij trainen, coachen en helpen jou verder.

Het verschil maken
vanuit je ware Natuur

 

Leiderschap programma’s, trainingen en workshops

Jij bent ondernemer, leidinggevende of een gedreven professional. Betekenisvol bijdragen aan mensen, samenleving en/of planeet zijn thema’s die jou aanspreken. Je gunt jezelf en de mensen met wie je werk vooral veel werk- en levensgeluk. Je wil nog meer bijdragen aan ‘inclusive’ samenleving. De aarde een stukje beter achterlaten voor de kinderen, kleinkinderen en alle generaties daarna.

Kortom, je wil zelf en met je organisatie betekenisvolle impact hebben. Te beginnen bij jezelf, verder ontwikkelen van je dienend en authentiek leiderschap.

Nieuw leiderschap is nodig
Deze tijd vraagt om ander leiderschap, waarin je flexibel (agile) omgaat met de toekomst zoals die van moment tot moment verandert. Jij snapt dat succesvolle oplossingen uit het verleden niet altijd bruikbaar zijn voor de toekomst. Het vraagt om co-creatie. Om diep gevoelde waarheden over wat er (nu) nodig is, en om het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen voor je zelf, maar voor de mensen om je heen. Dienend leiderschap vanuit authenticiteit.

Voor jou, wanneer je geïnteresseerd bent in:

To serve life

Be the change
you wish to see

(Mahatma Gandhi)

Leiderschapscoaching of sparringspartner

Coaching

Met coaching krijg je een ander perspectief en daarmee authentieke inzichten een specifieke coachvraag van jou.  De vraag kan gaan over jou persoon, over je functie of over je afdeling, team en organisatie. Naast de gesprekken met diepgaande vragen, kom je ook tot inzicht via ervaringsgerichte interventies zoals bijv. systemische (tafel)opstellingen. Eventueel helpt de coach je ook hoe je de antwoorden op je coachvraag, kunt vertalen naar concrete leiderschapsinterventies in jouw dagelijkse praktijke.

Onze coaches helpen je bij vraagstukken rondom

 • jouw dienend leiderschap, authentiek leiderschap of persoonlijk leiderschap
 • zaken weer je meer zicht op wil hebben in jouw organisatie, afdeling of team, bijvoorbeeld blokkades, belemmeringen, weerstanden, ‘veenbranden’ of hardnekkige culturpatronen.
 • verdere groei in je eigen authenticieit en ‘purpose’ voor de mens, maatschappij en planeet.  (Her)ontdekken van nog meer unieke talenten in jezelf.  Jezelf bevrijden oude overtuigingen en belemmeringen die je belemmering in je potentieel.

Je leven ten volle leven vanuit authenticiteit en bevlogenheid is wat je hiermee bereikt.

Sparringspartner

Je kunt ons ook inschakkelen als sparringspartner of ‘kritische’ vriend. Het leven van een leidinggevende is best eenzaam. Hoewel je enorm betrokken bent bij je organisatie, heb je toch net een andere positie. Je komt soms belangrijke thema’s vanuit je functie tegen, die je graag tegen iemand wil aanhouden. Iemand van buiten de organisatie, die je een (kritische) spiegel voor kan houden. Iemand waarmee je op regelmatige basis even mee kan sparren.

Loslaten is beangstigend en opwindend tegelijk.
Een moment van leegte, die eeuwig lijkt
Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren.

Leidinggeven aan zelfsturende teams

Zelfsturende teams zijn het hart van natuurlijke organisaties. Maar hoe zit dat dan met leiderschap? Is dat overbodig geworden? Volgens ons blijft leiderschap nodig voor een organisatie met zelfsturende teams. Echter het vraagt wel om een totaal ander leiderschap. De omslag naar leidinggeven aan zelfsturende teams vraagt om:

 • inspirerend organisatie- en verandermissie: ‘de stip aan de horizon’ uitdragen, zodat dit van iedereen is
 • kaders meegeven met voldoende speelruimte voor de teams en vertrouwen hebben van teams
 • via de agile principes je organisatie- en veranderdoelen realiseren samen met je team
 • het managmentparadigma van plan-do-check-act vervangen door inspireer-mobiliseer-waardeer-reflecteer
 • gelijkwaardige samenwerking stimuleren tussen teams (horizontaal) en verschillende organisatieslagen (verticaal) onder alle omstandigheden
 • coachen van de teams en teamleden
 • bereid zijn door een eigen transformatieproces te gaan met het besef je zelf door een periode zal moeten gaan van ongemak, verwarring en gevoel van overbodig zijn.

Dat is best lastig, want hoe ga je ermee om als de teams geen verantwoordelijkheid nemen of een andere kant uitgaan dan verwacht? Vaak schiet je dan weer in hun oude rol, waardoor jezelf de verandering stagneert of zelfs terugdraait.

Hoe fijn is het om dan met iemand van IvAL te kunnen sparren en praten. Iemand die je adviseert, je een spiegel voorhoudt, je helpt of zelfs een deel van deze verandering voor je trekt.

Leadership is about
creating new realities

(Peter Senge)

Inspireren & beïnvloeden vanuit authenticiteit

Jij wil je eigen natuurlijke persoonlijke identiteit meer gebruiken. Waardoor je meer invloed en overtuigingskracht hebt op je werk. Anderen inspireren door jouw verhaal te vertellen wie jij bent en wat jouw drijft. Dat vraagt om een diep vertrouwen in jezelf en inzet van al je talenten. Werken vanuit passie en plezier!! Je wil van betekenis zijn met echte impact.

Voorgaande is toch wat iedereen heel graag zou willen, maar op de een of andere manier lukt dat vaak niet. Daarvoor zijn vele oorzaken aan te wijzen, zoals:

 • er wordt meer naar andere mensen geluisterd dan naar jou
 • je vindt dat je over onvoldoende vaardigheden beschikt
 • je bent niet een extraverte dominante persoonlijkheid
 • je hebt geen universitaire opleiding gehad
 • je hebt het al zoveel geprobeerd
 • ….

Onze ervaring is dat de werkelijke oorzaak bijna altijd ergens anders ligt. Iets waarvan je nu nog niet bewust van bent. Zodra dit helder voor je wordt, ontstaat er ruimte voor authentieke beweging van inspiratie en beïnvloeding.

Ik wil graag een afspraak maken

Neem contact op via whatsapp!

Stel je vraag hieronder, en dan nemen we snel contact met je op. Wil je liever bellen, bel dan met: 0615071562