Millennials en Natuurlijke Organisaties, samen klaar voor de toekomst

“We houden ze zo moeilijk binnen”, verzuchten bedrijven. Ze doelen op millennials, ook wel generatie Y genoemd (25-35 jaar) die van alles verweten wordt. Ze zouden narcistisch zijn, tekort schieten in loyaliteit en werk niet zo belangrijk vinden. Stereotyperingen te over. Het bedrijfsleven heeft vooral zelf nog veel te leren als het gaat om boeien en binden van millennials. Dit artikel gaat in op de perfecte combi tussen millennials, Natuurlijk Organiseren en duurzaamheid. En hoe coaching kan bijdragen om millennials en organisaties samen te laten floreren.

De last van millennials in traditionele organisaties

In 2020 bestaat meer dan een derde van de wereldbevolking uit millennials. We kunnen niet om ze heen. Sterker nog, je moet er niet omheen willen, want ze hebben organisaties heel veel te bieden. Ik houd niet zo van generaliseren en van hokjes denken. Maar voor een algemene indruk is het handig om ‘de’ millennial beter te typeren.

Uit onderzoek blijkt dat millennials gemakkelijk netwerken en kennis delen. Ze zijn niet per se jobhoppers. Wèl zijn ze vaak in voor een nieuwe of hogere functie binnen een bedrijf dat hen bevalt. Ze voelen zich thuis in flexibele organisaties die hun creativiteit waarderen. Ideeën hebben ze te over, en helaas ook een behoorlijk ego. Dat maakt wel dat ze gemakkelijk hun innovatieve plannen delen.

Toch komt er minder uit hun handen dan zij en hun organisaties zich wensen. De reden? Sommigen zeggen dat hun ego ze in de weg zit, zoals Japie Stoppelburg (29) die hierover schrijft in zijn boek You’re a legend and everbody else sucks. Maar wetenschappers wijten het aan de combinatie van de werkwijze binnen bedrijven en aan de gevoeligheid van millennials.

Veel bedrijven zitten nog te vast in oude patronen: hiërarchisch, bureaucratisch en traag. Zet daar een jongere werknemer tegenover die nog onzeker is door de eerste stappen op de carriëreladder en zijn ideeën liefst nog vandaag uitvoert met een groep enthousiaste mensen, et voilà… er gebeurt niets.

 

Natuurlijke organisaties voor een perfecte match

Millennials floreren daarom beter in Natuurlijke Organisaties. Denk aan werkplekken waar mensen organisch in groepen georganiseerd zijn rond projecten, die weer uiteen vallen als de taak erop zit. Organisaties die uitgaan van zelfsturing en wisselend leiderschap. De manager is niet meer de leider het tam, maar de man of vrouw die het project verder kan brengen en op zijn plek is voor de job.

Grootschalig onderzoek van Pinzaru et. al. laat zien dat zo’n omgeving past bij millennials. Zij werken graag in wisselende teams in een non conformistische omgeving, zonder strikte regels en traditionele werkbenadering. Greenberg & Weber (2008) noemen millennials naast individualistisch ook activistisch, geïnteresseerd als ze zijn in het maatschappelijke belang.

Deze Young Professionals vinden duurzaamheid belangrijk. Iets voor de planeet of maatschappij betekenen, ertoe doen en zinvol bijdragen is wat ze willen. Natuurlijke organisaties werken altijd vanuit deze ‘purpose’. Ze willen de wereld beter achterlaten dan hij nu is. Wie duurzaam werkt neemt niet meer van de planeet dan nodig is, en maakt volop gebruik van alle potentie die al aanwezig is.

Boeien en binden van millennials

Zinvol werk, duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en innovatie tot stand brengen, het is van groot belang voor millennials.
Bijna alle millennials geven aan dat ze bereid zijn eigen geld en tijd te investeren in een ‘leven lang leren’. Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor ze en dient hand in hand te gaan met werkplezier (Manpowergroup 2016). Ze verwachten dat een bedrijf hierin faciliteert, anders zijn ze snel vertrokken ( Van Bussel, 2013).

Coaching van millennials

Wat ze door coaching kunnen leren is hoe ze hun frisse ideeën beter voor het voetlicht kunnen brengen, en zichzelf profileren op een manier die betere aansluiting geeft bij collega’s. Vaak is ook winst te behalen in het leren herkennen van eigen grenzen, zodat ambities en een goede work-life balance beter samengaan. Maar al te vaak vallen juist jonge professionals uit op het werk door overspanning.

Coachend leiderschap

Naast coaching helpt een coachende leidinggevende stijl ze verder. Millennials hebben meer dan de oudere generatie veel behoefte aan coachende feedback over hun werkwijze, terwijl ze van hun leidinggevende veelal een instruerende sturende stijl ervaren. Ook kunnen leidinggevenden millennials nog steviger ondersteunen door mandaat te geven aan geopperde ideeën: “een prachtig initiatief, ga het maar uitvoeren en wees niet bang om te falen”, is wat millennials vaker zouden willen horen.

Organisatiecoaching & teamcoaching

Organisaties kunnen op organisatie– of teamniveau gecoacht worden naar een andere organisatiecultuur. Zelforganisatie en een open aanspreekcultuur passen daar als vanzelfsprekend bij. Een transparante werkomgeving, waarin elkaar feedback geven de norm is, vraagt om erkenning en herkenning van de onderstromen in organisaties. Systemische interventies, zoals organisatieopstellingen, Theorie-U en psychodrama leggen deze patronen bloot (zie figuur hieronder). Deze veelal fysieke ervaringsgerichte coachingsvormen zijn uiterst geschikt voor stagnaties bij de transitie naar zelfsturende teams en ander leiderschap. Ze helpen om het systeem weer te ‘helen’. Een gezonde en dienende organisatie, met een duidelijke plek in de samenleving is het gevolg. Een plek waar je als millennial graag wil werken.