Natuurlijk organiseren met ‘purpose’

Organisch innoveren & transformeren

Zelf-/samensturende teams bouwen

Organisaties die bloeien voegen ‘purpose’ toe aan de samenleving en spelen ‘agile’ in op behoeften van hun klanten. Ze drijven op authentieke medewerkers die samenwerken in teams. Waar een gezonde balans is tussen zelf- en samensturing. Zelfstandig snel besluiten nemen, omdat alle kennis, talenten en ervaring in het team zit. Samenwerken en hulp krijgen van andere teams en organisatielagen, zodat je samen de ‘purpose’ van de organisatie gaat realiseren.

Wil je dit waarmaken? Transformeer jouw organisatie in een natuurlijke organisatie: agile, zelfsturend én dienend leiderschap, duurzaam en vanuit een ‘Purpose’.

Waarom zou je voor ons kiezen?

Gezien en gehoord
worden

volledig jezelf mogen zijn
Specialist in
betekenisvol werken
en natuurlijk organiseren
Koersen op je
ware kompas
Waarheid, durf en doen

Ervaringsgericht leren
Dynamisch, verrassend, duurzaam

Het is niet de sterkste die (over)leeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen.

(Darwin)

Organisch innoveren en transformeren

In de natuur veranderen organismen zich nooit volgens een strak plan. Ze passen zich continu aan op de omstandigheden. Als je jouw organisatie wil veranderen naar een natuurlijke organisatie met ‘purpose’, die zichzelf organisch blijft innoveren en transformeren,  overweeg dan onze:

7 IvAL principes van natuurlijk organiseren©


Organisaties die nu nog veranderen volgens financieel-economische marktgerichte paradigma’s, slaan een dooplopende weg in, omdat dit niet meer:

 • wenselijk is vanuit menselijk, maatschappelijk en ecologisch perspectief
 • haalbaar is op de lange termijn, omdat de verander- en operationele kosten structureel te hoog zijn (> 25%)
 • levensvatbaar  is, omdat het onvoldoende inspeelt op de veranderende behoeften van klanten en medewerkers

Natuurlijke organisaties passen zich continu aan op de omstandigheden. Wil jij je organisatie leren om organisch te innoveren en te veranderen, kies dan voor de aanpak volgens de “7 IvAL principes van natuurlijk organiseren© “

 

Be the change, you wish to see (Gandhi)

Dit kan je verwachten:

 • Gezien en gehoord worden
 • Specialist in betekenisvol werken
 • Koersen op je ware kompas
 • Ervaringsgericht leren

Wat klanten na afloop over ons zeggen:

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt om aan te pakken. Jij blijft de eigenaar en de oplosser van de problemen waar je aan werkt, wat naar mijn mening de enige manier is om echte oplossingen te vinden

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken  achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

Maar de onderstroom die niemand ziet

Bepaalt de richting op elk gebied

(Stef Bos)

Organisatie- en teamcoaching

Je wil met je organisatie graag van A naar B. Meer wendbaarheid (agile), klantgerichtheid, verantwoordelijkheid laag beleggen etc.
En je ervaart onvoldoende voortgang, of herhaling van oude patronen.
Oorzaken kunnen liggen bij:

 1. Medewerkers en management, bijvoorbeeld omdat ze het nut niet zien of onvoldoende skills hebben.
 2. Teams (bijv. MT's) en afdelingen, bijvoorbeeld omdat ze nog niet acteren als een volwassen team.
 3. De organisatie als geheel, bijvoorbeeld omdat er vele 'eilandjes' zijn of de bestaande systemen en structuren niet geschikt zijn om van A naar B te gaan.
 4. iets ongrijpbaars in de onderstromen, bijvoorbeeld omdat oude organisatiecultuur hardnekkig is of het maar niet wil lukken ondanks alle inzet.

Voor 1 of 2  overweeg dan onze teamcoaching. Voor 3 of 4 kies dan onze organisatiecoaching

Is het een combinatie van 1, 2, 3 of 4, maak dan gebruik van onze organisatie-/teamcoach.

Werken met coaches heeft als voordeel, dat die geen onderdeel zijn van de verandering. Bovendien helpen ze de mensen in de organisatie zelf met oplossingen te komen. Mensen, teams en afdelingen voelen dat zij zelf de regie hebben in de verandering. De coach help ze in het maken van de beste keuzes en zetten van de juiste stappen

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Klanten over organisatie- & teamcoaching:

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Ons management geholpen op eigen kracht door de de forming- & stormingfase te komen.

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken  achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de intervisie hebben we als team van agile coaches erg veel geleerd en in de praktijk kunnen brengen

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

Wij helpen je bij het bouwen
aan een Natuurlijke Organisatie

Bouwen aan zelf-/samensturende teams

Hoe heerlijk is het hebben van autonome teams die doen wat past bij de koers van de organisatie. Teams die je enkel hoeft te 'sturen' op visie en ambitie vanuit dienend leiderschap. Teams, die zelf met oplossingen komen in samenhang met andere teams, omdat denken en doen weer samengebracht is. Het hiërarchische denken maakt plaats voor verticale samenwerking van organisatielagen.

Als je zo’n organisatie hebt, is dat meteen de leukste en meest leerzame werkplek voor je medewerkers!

Zelfsturing zit in onze natuur?

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt
(Johan Cruijff)

Samenwerkings- & communicatieskills voor zelfsturende teams

Zelfsturende of agile teams zijn het hart van natuurlijke organisaties.  Liever noemen we het samensturende teams , omdat zelfsturende teams alleen goed werkt met dienend leiderschap. Doel van deze teams is het samen realiseren van de organisatiemissie.  Effectieve teams zoeken continue de balans tussen zelf doen en of samendoen binnen de kaders vanuit het dienend leiderschap

Herken je dit in jouw organisatie?

 • teams die zich als zelfsturend 'eilandje' gaan gedragen, los van de missie van de organisatie.
 • samensturende teams die nauwelijks eigen beslis- en handelingsruimte meer hebben, omdat anderen willen meepraten of over je beslissen.

Dan is er werk aan de winkel! Vooral als je jaren gewend bent als team te opereren in een hiërarchische organisatie heb je behoefte aan nieuwe communicatie- en samenwerking skills. Vaardigheden die hiervoor zorgen:

 • een goede balans tussen zelf doen, samen doen en ondersteuning vragen
 • sluimerende conflicten binnen en tussen teams snel oplossen
 • samen snel de best mogelijke beslissingen nemen in en tussen teams
 • team performance op niveau houden en nog beter maken
 • open communicatie in het team, naar andere teams en met hogere organisatielagen

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Ik wil graag een afspraak maken

Neem contact op via whatsapp!

Stel je vraag hieronder, en dan nemen we snel contact met je op. Wil je liever bellen, bel dan met: 0615071562