Natuurlijk organiseren met ‘purpose’

Organisch innoveren & transformeren

Zelf-/samensturende teams bouwen

Organisaties die bloeien voegen ‘purpose’ toe aan de samenleving en spelen ‘agile’ in op behoeften van hun klanten. Ze drijven op authentieke medewerkers die samenwerken in teams. Waar een gezonde balans is tussen zelf- en samensturing. Zelfstandig snel besluiten nemen, omdat alle kennis, talenten en ervaring in het team zit. Samenwerken en hulp krijgen van andere teams en organisatielagen, zodat je samen de ‘purpose’ van de organisatie gaat realiseren.

Wil je dit waarmaken? Transformeer jouw organisatie in een natuurlijke organisatie: agile, zelfsturend én dienend leiderschap, duurzaam en vanuit een ‘Purpose’.

Waarom zou je voor ons kiezen?

Gezien en gehoord
worden
volledig jezelf
mogen zijn
Specialist in
betekenisvol werken
laat het verleden niet je toekomst bepalen
Koersen op
je
ware kompas
ruimte voor
talent en moed
Ervaringsgericht
leren
dynamisch, verrassend en
raakt direct de kern

Het is niet de sterkste die (over)leeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen.

(Darwin)

Organisch innoveren en transformeren

In de natuur veranderen organismen zich nooit volgens een strak plan. Ze passen zich continu aan op de omstandigheden. Als je jouw organisatie wil veranderen naar een natuurlijke organisatie met ‘purpose’, die zichzelf organisch blijft innoveren en transformeren,  overweeg dan onze:

7 IvAL principes van natuurlijk organiseren©


Organisaties die nu nog veranderen volgens financieel-economische marktgerichte paradigma’s, slaan een dooplopende weg in, omdat dit niet meer:

 • wenselijk is vanuit menselijk, maatschappelijk en ecologisch perspectief
 • haalbaar is op de lange termijn, omdat de verander- en operationele kosten structureel te hoog zijn (> 25%)
 • levensvatbaar  is, omdat het onvoldoende inspeelt op de veranderende behoeften van klanten en medewerkers

Natuurlijke organisaties passen zich continu aan op de omstandigheden. Wil jij je organisatie leren om organisch te innoveren en te veranderen, kies dan voor de aanpak volgens de “7 IvAL principes van natuurlijk organiseren© ”

 

Be the change, you wish to see (Gandhi)

Waarom zou je voor ons kiezen?

 • Gezien en gehoord worden
 • Specialist in betekenisvol werken
 • Koersen op je ware kompas
 • Ervaringsgericht leren

Maar de onderstroom die niemand ziet

Bepaalt de richting op elk gebied

(Stef Bos)

Organisatie- en teamcoaching

Je wil met je organisatie graag van A naar B. Meer wendbaarheid (agile), klantgerichtheid, verantwoordelijkheid laag beleggen etc.
En je ervaart onvoldoende voortgang, of herhaling van oude patronen.
Oorzaken kunnen liggen bij:

 1. Medewerkers en management, bijvoorbeeld omdat ze het nut niet zien of onvoldoende skills hebben.
 2. Teams (bijv. MT’s) en afdelingen, bijvoorbeeld omdat ze nog niet acteren als een volwassen team.
 3. De organisatie als geheel, bijvoorbeeld omdat er vele ‘eilandjes’ zijn of de bestaande systemen en structuren niet geschikt zijn om van A naar B te gaan.
 4. iets ongrijpbaars in de onderstromen, bijvoorbeeld omdat oude organisatiecultuur hardnekkig is of het maar niet wil lukken ondanks alle inzet.

Voor 1 of 2  overweeg dan onze teamcoaching. Voor 3 of 4 kies dan onze organisatiecoaching

Is het een combinatie van 1, 2, 3 of 4, maak dan gebruik van onze organisatie-/teamcoach.

Werken met coaches heeft als voordeel, dat die geen onderdeel zijn van de verandering. Bovendien helpen ze de mensen in de organisatie zelf met oplossingen te komen. Mensen, teams en afdelingen voelen dat zij zelf de regie hebben in de verandering. De coach help ze in het maken van de beste keuzes en zetten van de juiste stappen

Waarom zou je voor ons kiezen?

 • Gezien en gehoord worden
 • Specialist in betekenisvol werken
 • Koersen op je ware kompas
 • Ervaringsgericht leren

Wij helpen je bij het bouwen
aan een Natuurlijke Organisatie

Bouwen aan zelf-/samensturende teams

Hoe heerlijk is het hebben van autonome teams die doen wat past bij de koers van de organisatie. Teams die je enkel hoeft te ‘sturen’ op visie en ambitie vanuit dienend leiderschap. Teams, die zelf met oplossingen komen in samenhang met andere teams, omdat denken en doen weer samengebracht is. Het hiërarchische denken maakt plaats voor verticale samenwerking van organisatielagen.

Als je zo’n organisatie hebt, is dat meteen de leukste en meest leerzame werkplek voor je medewerkers!

Zelfsturing zit in onze natuur?

Waarom zou je voor ons kiezen?

 • Gezien en gehoord worden
 • Specialist in betekenisvol werken
 • Koersen op je ware kompas
 • Ervaringsgericht leren

Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt
(Johan Cruijff)

Samenwerkings- & communicatieskills voor zelfsturende teams

Zelfsturende of agile teams zijn het hart van natuurlijke organisaties.  Liever noemen we het samensturende teams , omdat zelfsturende teams alleen goed werkt met dienend leiderschap. Doel van deze teams is het samen realiseren van de organisatiemissie.  Effectieve teams zoeken continue de balans tussen zelf doen en of samendoen binnen de kaders vanuit het dienend leiderschap

Herken je dit in jouw organisatie?

 • teams die zich als zelfsturend ‘eilandje’ gaan gedragen, los van de missie van de organisatie.
 • samensturende teams die nauwelijks eigen beslis- en handelingsruimte meer hebben, omdat anderen willen meepraten of over je beslissen.

Dan is er werk aan de winkel! Vooral als je jaren gewend bent als team te opereren in een hiërarchische organisatie heb je behoefte aan nieuwe communicatie- en samenwerking skills.

Hiervoor bieden de volgende (korte)  in-house trainingen:

 • Feedback geven en ontvangen
 • Authentiek communiceren
 • Oplossingsgericht samenwerken in teams
 • Wendbare zelforganiserende teams
 • Systemisch communiceren voor product owners en scrummasters
 • Systemisch oplossingsgericht leiderschap
 • Verticaal samenwerken (tussen verschillende organisatielagen)
 • Samenwerken in multi-disciplinaire teams
 • Cultuur- en verander assessment van teams

Waarom zou je voor ons kiezen?

 • Gezien en gehoord worden
 • Specialist in betekenisvol werken
 • Koersen op je ware kompas
 • Ervaringsgericht leren

Ik wil graag een afspraak maken

Neem contact op via whatsapp!

Stel je vraag hieronder, en dan nemen we snel contact met je op. Wil je liever bellen, bel dan met: 0615071562