Het verschil maken
vanuit je ware Natuur

Bouwen aan natuurlijke organisaties

Advies & coaching o.g.v
natuurlijk organiseren en
transformatieprocessen

Organisaties die bloeien voegen ‘zin’ toe aan de samenleving en spelen snel in op veranderingen. Ze drijven op authentieke medewerkers die kansen zien en pakken. Wil je dit waarmaken? Bouw dan aan een natuurlijke organisatie. Ga organisch werken, zoals dat in de natuur gaat: wendbaar, zelforganiserend, duurzaam en vanuit een ‘Purpose’.

Wat is je behoefte?

Ik wil bouwen
aan zelfsturende teams + dienend leiderschap
Ik zoek een
organisatiecoach
en/of
teamcoach
Ik wil
coachend
leidingeven
aan mijn teams
Ik wil via
organische
aanpak
veranderen

Dit mag je van ons verwachten:

Diepgang
Verbinden met wie
je ten diepste bent

Menselijke aandacht
Uniekheid van mensen
Betekenisvol organiseren

Ervaringsgericht leren
Dynamisch, verrassend, duurzaam

Puur & Natuur
Met de stroom van de natuur

Wij helpen je bij het bouwen
aan een Natuurlijke Organisatie

Bouwen aan zelfsturende teams en dienend leiderschap

Hoe heerlijk is het hebben van autonome teams die doen wat past bij de koers van de organisatie. Teams die je enkel hoeft te sturen op visie en ambitie vanuit dienend leiderschap. Die zelf met oplossingen komen en anderen informeren over veranderingen, in plaats van andersom. En als je zo’n organisatie hebt, is dat meteen de leukste en meest leerzame werkplek voor je medewerkers! Een valkuil is helaas dat de omslag naar zelfsturing kan leiden tot losse werkeilandjes die uit koers raken. Wellicht geeft het woord: “samensturing” beter de bedoeling aan.

Zelfsturing zit in onze natuur?

Wil je bouwn aan zelfsturende teams met dienend leiderschap:

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Maar de onderstroom die niemand ziet

Bepaalt de richting op elk gebied

(Stef Bos)

Organisatie- en teamcoaching bij verandering

Je wil met je organisatie graag van A naar B. Meer wendbaarheid, klantgerichtheid, verantwoordelijkheid laag beleggen etc.
En je ervaart onvoldoende voortgang, of herhaling van oude patronen.
Oorzaken kunnen zijn:

 1. een aantal medewerkers zet de hakken in het zand, of komt steeds met bezwaren
 2. er speelt iets ongrijpbaars in de organisatie waar je de vinger moeilijk achter kunt krijgen.

Als je deze situaties herkent maak dan eens een afspraak met ons. Wij hebben veel ervaring met dit soort stagnaties en weerstanden. Via organisatiecoaching, teamcoaching en/of organisatieopstellingen kunnen wij je zeker verder helpen en de gewenste verandering weer in beweging krijgen.

Aanbod organisatiecoaching en teamcoaching:

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Wat klanten na afloop zeggen over onze organisatie- en teamcoaching:

In de intervisie hebben we als team van agile coaches erg veel geleerd en in de praktijk kunnen brengen

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

Ons management geholpen op eigen kracht door de de forming- & stormingfase te komen.

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Loslaten is beangstigend en opwindend tegelijk.
Een moment van leegte, die eeuwig lijkt
Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren.

Coachend leidinggeven aan zelfsturende teams

Zelfsturende teams zijn het hart van natuurlijke organisaties. De omslag naar zelfsturende teams vraagt om

 • inspirerend sturen op de missie: ‘de stip aan de horizon’ en
 • sturen op doelen realiseren door
  • stoppen sturen op inhoud
  • loslaten van toezicht en controle
  • geven ruimte en vertrouwen (binnen kaders)
 • gelijkwaardige samenwerking stimuleren tussen teams (horizontaal) en organisatieslagen (verticaal) onder alle omstandigheden
 • coachen van de teams en teamleden

Dat is best lastig, want hoe ga je ermee om als de teams geen verantwoordelijkheid nemen of een andere kant uitgaan dan verwacht? Vaak schieten managers dan weer in hun oude rol en zetten de managementpet maar weer op.

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Van A naar B
volgens de regels van B

Organisch veranderen naar een natuurlijke organisatie

Als je jouw traditionele organisatiecultuur wil transformeren naar een Natuurlijke organisatiecultuur dan doe je dat volgens ons via de organische IvAL principes van organisch innoveren en veranderen©.

7 IvAL Principes van organisch veranderen©


Als je namelijk verandert met behulp van de vertrouwde organisatiepraktijken in je organisatie, dan leidt dat bijna altijd tot stagnatie of zelfs mislukking.

Als je van A naar B wil, doe dat volgens de regels van B. Anders kom je weer terug in A.

In de natuur veranderen organismen zich ook niet volgens een strak plan. Ze passen zich continu aan op de omstandigheden.Wil jij en je organisatie leren of gecoacht worden in organisch veranderen:

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Menselijke aandacht
 • Ervaringsgericht veranderen
 • Puur & natuur

Wat klanten na afloop over ons zeggen:

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt om aan te pakken. Jij blijft de eigenaar en de oplosser van de problemen waar je aan werkt, wat naar mijn mening de enige manier is om echte oplossingen te vinden

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

Bel direct met: 0615 0715 62 of vul onderstaand formulier dan nemen wij contact met jou op