Leid jouw leven zoals jij ten diepste bent.
Vormgeven aan een prachtige toekomst,
voor zowel jezelf als de samenleving.

Artikelen

Volg niet je passie, jouw passie volgt jou

Ben je een twintiger en weet je niet meer wat je passie is en wat je moet doen? Ga dan NIET op zoek naar je passie. “You don’t create your life first and then live it. You create it by living it… ” Wil je leren hoe,

Lees verder

Stevig in je schoenen staan, weten wie je bent en wat je wilt en kunt. Wie wil dat niet?

Ver-van-mijn-bed-show Stevig in je schoenen staan, weten wie je bent en wat je wilt en kunt. Wie wil dat niet? Ouders van studerende jongeren verzuchten vaak dat hun kinderen het allemaal niet meer weten. Ze weten niet of ze de goede opleiding hebben gekozen of wat ze willen

Lees verder

Authentiek Leiderschap: Jo Ha Kyu

Jo Ha Kyu is afkomstig uit de Japanse krijgskunst en het bewegingstheater. Het past ook prima  in onze filosofie van Authentiek Leiderschap.   Het gaat uit van drie fases bij het tonen van Authentiek Leiderschap: Fase 1: Jo: Bewustzijn en voorbereiding. Je controleert je uitrusting. Zijn je

Lees verder

The Value Of Reconnecting Children With Nature

Children grow healthier, wiser, and more content when they are more fully connected throughout their childhood to the natural environment in as many educational and recreational settings as possible. These benefits are long term, significant and contribute to their future wellbeing as well as the contributions they

Lees verder

Authentiek Leiderschap: betekenis en functie

Het woord “Leiderschap” is een containerbegrip, het heeft vele betekenissen. Ten eerste wordt het vaak gezien als een functie. In een organisatie is degene die het hoogste in aanzien is of de hoogste functie heeft, de leider. De leider heeft een nummer 1 positie in organisaties, teams

Lees verder

That’s the journey of authentic leadership. Let’s embrace it.

In onderstaand artikel: “What is true Authentic Leadership” wordt gereageerd op een artikel in Harvard Business Review: The authenticity Paradox. Het bevestigt ook onze visie dat Authentiek Leiderschap bestaat uit 2 delen: je authentieke persoonlijkheid en je ware natuur. In dit Engelstalige artikel heet dit respectievelijk: “your

Lees verder

Doe de authentieke persoonlijkheidstest

Wat is nu op jou van toepassing? (0 punten: ben ik niet, 1 punt: ben ik soms; 2 punten: ben ik regelmatig tot altijd) “Ik heb regelmatig last van stress. Dat uit zich in piekeren, prikkelbaarheid, fysieke klachten en/of slecht slapen. Ik voel me fysiek en mentaal

Lees verder

Positieve effecten van de natuur op welzijn en groei

Veel psychologisch onderzoek bevestigt de hypothese dat direct contact met de natuur leidt tot een gezondere geest en toegenomen psychische ontwikkeling. Dit onderzoek probeert de aantrekkingskracht van de natuur voor mensen uit stedelijke gebieden. Bovendien bevestigt het de belangrijke waarde van het contact met de natuur voor jongeren

Lees verder

Boek: laatste kind in het bos

‘Ik speel liever binnen, daar zitten de stopcontacten,’ zegt een jongen uit groep zes. Een jongere kan u eerder wat vertellen over de regenwouden in het Amazonegebied dan over de laatste keer dat hij op ontdekking het bos in ging of in het gras luisterde naar de

Lees verder

Authentiek Leiderschap: 3 filmpjes uit de natuur

Hieronder zijn 3 You-Tube video’s over Leiderschap en de Natuur. Het eerste filmpje gaat over hoe leiderschap een rol speelt om datgene wat verloren dreigt te gaan te herstellen. It’s not the earth that needs healing ….. It’s Us!! If we do return to the Wild, there

Lees verder