Organisatiecoaching

Wanneer kies je voor een organisatiecoach?

 • Begeleiden bij transformatie trajecten binnen de organisatie door een onafhankelijke coach
 • Oplossen van hardnekkige conflicten tussen afdelingen of management en werkvloer
 • Loskomen van oude cultuurpatronen
 • Gebrek aan bepaald leiderschap binnen de organisatie
 • Weerstand tegen organisatie veranderingen
 • Nare ervaringen of gebeurtenissen uit het verleden van de organisatie een plek geven
 • Terugbrengen van passie en verantwoordelijkheid in de organisatie
 • Beter zicht krijgen op de onderstroom van strategische vraagstukken

Waarom kiezen voor organisatiecoaching?

 • Je wil zelf de regie houden op de verandering m.b.v. een externe organisatiecoach
 • Je wil meer zicht krijgen op dieper liggende oorzaken van organisatievragen
 • Je wil een fundamentele verandering, een organisatie transformatie.
 • Ondanks alle goede plannen en acties, wil het maar niet lukken. Je komt niet verder
 • Het verleden van de organisatie staat niet toe om klaar te zijn voor de toekomst
 • Iedereen doet heel erg zijn best, maar toch is er te weinig resultaat
 • De organisatie stagneert en zit niet meer in een flow.
 • Je wil meer zicht krijgen op dieper liggende oorzaken van organisatievragen

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Persoonlijke aandacht
 • Ervaringsgericht leren
 • Puur & natuur

Je wil van A naar B, maar je komt er maar niet

Het is alsof je met je organisatie in Harlingen staat. Je ziet de vuurtoren van Terschelling en spreekt met elkaar af: Daar gaan we naar toe. Je gaat roeien en bent eigenlijk helemaal op koers, maar tòch eindig je op Borkum. De stroom onder de boot heeft je laten afdrijven, zonder dat je er erg in had.

Je ontdekt dat je afdrijft en meegenomen bent naar een andere bestemming. Het natuurlijke gedrag is om direct bij te sturen en opdracht te geven om harder te gaan roeien…tegen de stroom in. Het gevolg is dat we, als we het al halen, uitgeput in de haven aankomen.

Tegen de stroom in roeien is niet effectief

Organisaties ervaren regelmatig dat, ondanks dat er afspraken zijn en de koers duidelijk is, er iets niet goed gaat. Ze voelen de pijn en ervaren het in hun buik, maar kunnen niet precies duiden wat het is en wie of wat het veroorzaakt. Is het leiderschap of management? Komt het van buiten? Ligt het aan de organisatie cultuur? Het duidt in ieder geval op systemische disbalans. Dit vraagt om een zoektocht naar de diepere oorzaken. De zoektocht naar de onderstroom in een organisatie.

De bovenstroom

Er wordt veronderstelt dat we de bovenstroom kennen. Dat is ook zo, in vrijwel alle organisaties is de bovenstroom duidelijk. In ons gedrag gaat 90% van wat we doen op basis van ratio en richten we ons op de bovenstroom.

Het management stuurt op meetbare resultaten en maakt afspraken over de koers. Er wordt georganiseerd op basis van kennis en gedrag, systemen en structuren. Allemaal zichtbare en vermeende effectieve, sturingsmechanismen.

Onderstromen

Je wilt het beste voor jouw organisatie, afdeling en mensen. Je bent dagelijks bezig op allerlei werkvelden, veelal operationeel. Je hebt te maken met de waan van de dag, omdat er heel veel speelt. Er zijn allerlei systemen, krachten, principes, deadlines, verwachtingen waar je in meer of mindere mate rekening mee hebt te houden. Of waar je veel invloed op wilt uitoefenen. Wellicht heb je het gevoel dat je organisatie wordt meegenomen op de stroom van een wilde rivier. Of dat de wereld om je heen lekker doorstroomt, terwijl jouw organisatie vast lijkt te zitten

Maar de onderstroom
die niemand ziet
bepaalt de richting
op elk gebied

(Stef Bos)

Tegen de stroom in roeien

In de metafoor van het roeien naar de vuurtoren, had de organisatie ook kunnen wachten of kunnen nadenken over het tijdstip waarop er geen tegenwerking was van de stroming en dan oversteken. De weerstanden zouden worden weggenomen of de natuur ging zijn gang en de organisatie speelt hierop in. Maar dit gebeurt vaak niet, omdat de urgentie hoog is.

Hetzelfde gebeurt in organisaties, tussen afdelingen en teams. Veel conflicten ontstaan in de onderstroom doordat er verschillende ongeschreven doelen zijn die niet aansluiten op het eigenlijke doel van de organisatie. Verschillende drijfveren tussen afdelingen, teams en hiërarchische lagen werken elkaar tegen in de onderstroom. Heftige gebeurtenissen die de organisatie graat achter zich wil laten, weerhouden onbewust een verandering naar te toekomst. Allemaal zaken die van invloed zijn op het resultaat in de bovenstroom.

Vechten, vluchten of bevriezen

Ervaringen die we opdoen in de onderstroom komen aan in ons menselijke reptielenbrein die deze signalen niet kwijt kan, maar direct primitief gaat handelen: vechten, vluchten of bevriezen. Strijd wordt gevoerd aan verschillende vergadertafels zonder echt naar elkaar te luisteren. Bevriezen door voor je uit te staren en niets te zeggen. Vluchten door gered te worden door de mobiele telefoon.

Being in the flow means
being aware that
the sea of life is flowing
to us at every moment

Hoe krijg je grip op de onderstroom?

Hoe zorg je ervoor dat alle strategische- en operationele plannen landen in je organisatie en dus weerstand, strijd en gedoe verandert in doen, eigenaarschap, leren, ervaren, plezier hebben en effectiviteit?

Mensen zijn niet gelijk, de context zowel in- als extern is telkens anders. De verschillen in onderstromen en mogelijke conflicten zijn divers van omvang. Er is dus geen eenduidige truck of methodiek om de bovenstroom aan de onderstroom te laten aansluiten.

Om onderstromen zichtbaar te maken, maken we gebruik van organisatiecoaching en -opstellingen.

Organisatie opstellingen, theorie-U en psychodrama zijn fysieke ervaringsgerichte werkvormen. Je ervaart hiermee concreet de krachten van de onderstromen waar je mee te maken hebben. Je onderzoekt weerstanden en krachten in onderstromen. Deze vormen zijn uiterst geschikt voor stagnaties bij de transitie naar zelfsturende teams en ander leiderschap.

Weerstanden overwinnen?

Zit uw verandering naar een betere organisatie in de knel? Zijn er chronische weerstanden te overwinnen? Of wil je in een vroeg stadium afdelingen, teams en medewerkers betrekken? Onze organisatiecoaches helpen je graag hierbij?

Organisatiecoaching begeleid je bij transformatie processen van je organisatie, afdeling(en) of team(s)

Praktische informatie:

 1. Bel of mail voor een afspraak.
 2. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis.
 3. In het eerste gesprek verkennen we jouw vraagstuk. Wellicht zit er nog een diepere vraag achter.
 4. De organisatiecoach komt met een voorstel voor aanpak, verwachte duur en een prijsopgaaf
 5. De organisatiecoach komt vervolgens met enige regelmaat langs op momenten bij de momenten dat het probleem zich manifesteert. Dit kan op de werkvloer zijn, in gesprek betrokken leidinggevenden en de laag daarboven.
 6. Soms is het aan te raden om een workshop met betrokkenen te organiseren en daar een bepaalde vorm van opstellingen te doen
 7. Organisatiecoaching is klaar wanneer de waarheid zich heeft laten zien, omdat de organisatie zelf in staat is om het zelf verder op te pakken.
 • Neem hiervoor contact met ons op, omdat dit sterk afhangt van de vraag en het voorgestelde traject.

Onze organisatiecoaches werken met:

 • Systemisch coachen en leiderschap
 • Systemisch faciliteren van transformaties
 • Principes van natuurlijk organiseren
 • Psychodrama voor organisaties
 • Theorie-U
 • Spiral Dynamics Integral
 • Trauma’s binnen organisaties
 • Transformatieve scenario planning

Wil je  meer informatie app, bel of mail ons:

Neem contact op over organisatiecoaching via whatsapp!

Vul dit formulier in, dan nemen we snel contact met je op. Wil je liever bellen, bel dan met: 0615 0715 62