Het verschil maken
vanuit je ware Natuur

Teamcoaching

A boat doesn’t go forward if each one is rowing their own way

Voor wie?

 • managementteams,
 • directies,
 • multidisciplinaire teams,
 • teams van professionals,
 • afdelingen,
 • groepen met een gemeenschappelijk doel

Wanneer?

 • Teamleden zijn meer bezig met eigen belangen dan met teambelangen
 • Door teamwisselingen is de sfeer verslechterd
 • In de teamoverleggen komen de echte issues niet op tafel. De teamoverleggen werken onvoldoende
 • Besluiten worden uitgesteld of niet genomen. En als ze wel worden genomen, worden ze niet nageleefd.
 • Sluimerende conflicten domineren de zelfsturing van het team

Waarom?

 • Je wil een gezamenlijk gedragen visie en teamdoel, met concrete actieplannen en een zelfsturend team
 • De diversiteit aan expertise en persoonlijkheden moet beter samenwerken (horizontale samenwerking)
 • Je wil dat leiderschap en zelfsturende teams beter met elkaar samenwerken (verticale samenwerking)
 • Het team hoort een veilige thuisbasis te zijn met veel onderling vertrouwen
 • Je wil als zelfsturend team met een gezicht naar buiten treden, en geen eigen eilandjes-gedrag
 • Je wil dat het team presteert vanuit een natuurlijke flow, en zich niet laat leiden door de waan van de dag

Effectieve teams

Effectieve zelfsturende teams kenmerken zich door vertrouwen vanuit openheid.
Als alle teamleden weten dat de overige teamleden zich kwetsbaar opstellen, en niemand fouten of zwakke punten verbergt, ontstaat er een oprechte en buitengewone sfeer van teamspirit. Dit vraagt de bereidheid om trots en angsten te laten varen en om ego’s op te offeren voor het gemeenschappelijke teamdoel. Om daarna op een natuurlijke manier met elkaar heel lekker te werken en resultaat met impact te behalen. Sturing op de ambitie blijft ondertussen nodig.

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Persoonlijke aandacht
 • Ervaringsgericht leren
 • Puur & natuur

Afhankelijk van het teamvraagstuk, intervenieert onze teamcoach op de bovenstroom of de onderstroom van een team. Hij helpt het team om de krachten in de onderstroom te richten op het concrete doel en de achterliggende bedoeling.  Teamleden gaan elkaar weer inspireren en laten commitment zien in de ‘purpose’ van hun team. Leidinggevenden kunnen ondertussen gecoacht worden in hun veranderende rol in de aansturing van het team.

Praktische informatie:

  1. Bel of mail voor een afspraak.
  2. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis.
  3. In het eerste gesprek verkennen we jouw vraagstuk. Wellicht zit er nog een diepere vraag achter ..
  4. De teamcoach komt met een voorstel voor aanpak, verwachte duur en een prijsopgaaf
  5. Vaak bevelen we aan om de eerste sessie met het hele team te doen. In deze sessie bepalen we gezamenlijke richting en maken we werkafspraken. Bovendien kunnen een aantal sluimerende zaken in de onderstroom opgelost worden
  6. De teamcoach komt vervolgens met enige regelmaat langs op momenten dat het team gezamenlijk aan het werk is. Bijvoorbeeld op een werkoverleg of standups.
  7. Teamcoaching is klaar wanneer het team vindt dat het klaar is. Hierna volgt een afrondend gesprek.
   • Neem hiervoor contact met ons op, omdat dit sterk afhangt van de vraag en het voorgestelde traject.

Onze teamcoaches combineren de volgende theorieën en teamcoachpraktijken:

   • Teamfasen van Tuckman
   • Functions en disfunctions van teams van Patrick Lencioni
   • High performance teams van Patrick Lencioni
   • Ecologische principes van natuurlijke samenwerkingen (Capra)
   • Groupdynamics van Bion en Whitacker
   • Community building van Jaworski
   • Oplossingsgerichte teampraktijken van Coert Visser
   • Systemische teaminterventies, Jan Jacob Stem

Wil je  meer informatie app, bel of mail ons:

Neem contact op over teamcoaching via whatsapp!.

Bel direct met: 0615 0715 62 of vul onderstaand formulier dan nemen wij contact met jou op