Teamcoaching

Wanneer kies je voor teamcoaching?

 • We zijn net begonnen als (een nieuw) team.
 • De teams zijn meer een groep individuele ‘eilandjes’.
 • We willen zelf- of samensturend team(s) worden, die optimaal bijdraagt aan de organisatiemissie.
 • Door wisselingen in teams is er behoefte aan een nieuwe teamstart.
 • Er zijn sluimerende conflicten binnen of tussen teams. Het lukt maar niet om samen te werken en effectief te communiceren.
 • Besluiten worden maar niet genomen of niet nagekomen.
 • We werken al enige tijd als een team of groep van teams en hebben behoefte aan een team-APK

Waarom teamcoaching?

 • Je wil een gezamenlijk gedragen visie en teamdoel, met concrete actieplannen. Een zelf-/samensturend team die bijdraagt aan de organisatiedoelen.
 • De diversiteit aan expertise en persoonlijkheden beter laten samenwerken (horizontale samenwerking)
 • De hogere organisatielagen en  de zelfsturende teams beter laten samenwerken (verticaal samensturen)
 • Je wil dat teams optimaal werken aan de organisatiedoelen. Dus dat ze ‘zich op elkaar kunnen verlaten’ en blijven werken aan onderling vertrouwen
 • Je wil uit de valkuilen blijven van: de autoritaire leidinggevende en
 • Je wil dat teams meer werken vanuit een natuurlijke flow, en zich niet laat leiden door de waan van de dag.

Dit kan je verwachten:

 • Diepgang
 • Persoonlijke aandacht
 • Ervaringsgericht leren
 • Puur & natuur

Effectieve teams

Effectieve zelf-/samensturende teams tonen verantwoordelijk voor het optimaal bijdragen aan de organisatiemissie én benutten hiervoor de individuele talenten, expertise en passie van alle teamleden.

Zelf-/samensturing is de formule waarin 1 + 1 minstens 3 is

Openheid, conflicten, besluiten en eigenaarschap.

Als alle teamleden zich open opstellen, en niemand fouten of zwakke punten verbergt, ontstaat er een oprechte en buitengewone sfeer van teamvertrouwen. Dit vraagt de bereidheid om ego’s op te offeren en ieders kwaliteiten en talenten te benutten voor het gemeenschappelijke teamdoel.
Authentiek samenwerken met je collega’s in het team, met andere teams en de hogere organisatielagen. Effectief besluiten nemen, onderlinge conflicten zien om nog beter te worden en alleen vergaderen wanneer het nodig is zijn kenmerken van teams die resultaten met impact behalen, omdat ze zich mede-eigenaar voelen van de organisatiemissie

3 varianten van teamcoaching:

Interne teamcoaching

Afhankelijk van het teamvraagstuk, intervenieert onze teamcoach op de bovenstroom of de onderstroom in een team. Hij helpt het team om de krachten in de onderstroom te richten op het concrete doel en de achterliggende bedoeling.  Teamleden gaan elkaar weer inspireren en laten commitment zien in de ‘purpose’ van hun team.

Verticale teamcoaching

Verticale teamcoaching betreft zowel coaching van de teams als van de leidinggevende. Indicatoren voor verticale teamcoaching zijn:

 • de leidinggevende geeft nog te veel (inhoudelijke) sturing, ondanks het feit dat hij het graag anders zou willen.
 • de teams vatten het woord zelfsturing te letterlijk op. Dat ze vooral met dingen bezig zijn waarvan niemand weet of het goed is voor de organisatie.

Horizontale teamcoaching

Afhankelijk van het teamvraagstuk, intervenieert onze teamcoach op de bovenstroom of de onderstroom in een team. Hij helpt het team om de krachten in de onderstroom te richten op het concrete doel en de achterliggende bedoeling.  Teamleden gaan elkaar weer inspireren en laten commitment zien in de ‘purpose’ van hun team.

Praktische informatie:

 1. Bel of mail voor een afspraak.
 2. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis.
 3. In het eerste gesprek verkennen we jouw vraagstuk. Wellicht zit er nog een diepere vraag achter ..
 4. De teamcoach komt met een voorstel voor aanpak, verwachte duur en een prijsopgaaf
 5. Vaak bevelen we aan om de eerste sessie met het hele team te doen. In deze sessie bepalen we gezamenlijke richting en maken we werkafspraken. Bovendien kunnen een aantal sluimerende zaken in de onderstroom opgelost worden
 6. De teamcoach komt vervolgens met enige regelmaat langs op momenten dat het team gezamenlijk aan het werk is. Bijvoorbeeld op een werkoverleg of standups.
 7. Teamcoaching is klaar wanneer het team vindt dat het klaar is. Hierna volgt een afrondend gesprek.
 • Neem hiervoor contact met ons op, omdat dit sterk afhangt van de vraag en het voorgestelde traject.

Onze teamcoaches combineren de volgende theorieën en teamcoachpraktijken:

 • Teamfasen van Tuckman
 • Functions en disfunctions van teams van Patrick Lencioni
 • High performance teams van Patrick Lencioni
 • Ecologische principes van natuurlijke samenwerkingen (Capra)
 • Groupdynamics van Bion en Whitacker
 • Community building van Jaworski
 • Oplossingsgerichte teampraktijken van Coert Visser
 • Systemische teaminterventies, Jan Jacob Stem

Wil je  meer informatie app, bel of mail ons:

Neem contact op over teamcoaching via whatsapp!.

Vul dit formulier in, dan nemen we snel contact met je op. Wil je liever bellen, bel dan met: 0615 0715 62